Wilma Mankiller Quotes

StatesmanNAME
Wilma Mankiller

BORN

11/18/1945

PROFESSION

Statesman

NATIONALITY

Cherokee