Tilda Swinton Quotes

ActressNAME
Tilda Swinton

BORN

11/5/1960

PROFESSION

Actress

NATIONALITY

English