Thaksin Shinawatra Quotes

PoliticianNAME
Thaksin Shinawatra

BORN

7/26/1949

PROFESSION

Politician

NATIONALITY

Thai