Thabo Mbeki Quotes

StatesmanNAME
Thabo Mbeki

BORN

6/18/1942

PROFESSION

Statesman

NATIONALITY

South African