Tahar Ben Jelloun Quotes

PoetNAME
Tahar Ben Jelloun

BORN

12/1/1944

PROFESSION

Poet

NATIONALITY

French