Shimon Peres Quotes

StatesmanNAME
Shimon Peres

BORN

8/21/1923

PROFESSION

Statesman

NATIONALITY

Israeli