Sachin Tendulkar Quotes

AthleteNAME
Sachin Tendulkar

BORN

4/24/1973

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Indian