Ryszard Kapuscinski Quotes

JournalistNAME
Ryszard Kapuscinski

BORN

3/4/1932

PROFESSION

Journalist

NATIONALITY

Polish