Rafael Palmeiro Quotes

AthleteNAME
Rafael Palmeiro

BORN

9/24/1964

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Cuban