Olga Korbut Quotes

AthleteNAME
Olga Korbut

BORN

5/16/1955

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Russian