Neil Simon Quotes

PlaywrightNAME
Neil Simon

BORN

7/4/1927

PROFESSION

Playwright

NATIONALITY

American