Morihei Ueshiba Quotes

Athlete



NAME
Morihei Ueshiba

BORN

12/14/1883

DIED

4/26/1969

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Japanese