Miranda Otto Quotes

ActressNAME
Miranda Otto

BORN

12/16/1967

PROFESSION

Actress

NATIONALITY

Australian