Meg Whitman Quotes

BusinessmanNAME
Meg Whitman

BORN

8/4/1956

PROFESSION

Businessman

NATIONALITY

American