James Wolfensohn Quotes

BusinessmanNAME
James Wolfensohn

BORN

12/1/1933

PROFESSION

Businessman

NATIONALITY

Australian