Grete Waitz Quotes

AthleteNAME
Grete Waitz

BORN

10/1/1953

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Norwegian