Eamon de Valera Quotes

StatesmanNAME
Eamon de Valera

BORN

10/14/1882

DIED

8/29/1975

PROFESSION

Statesman

NATIONALITY

Irish