Anna Kournikova Quotes

AthleteNAME
Anna Kournikova

BORN

6/7/1981

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Russian