Akhmad Kadyrov Quotes

StatesmanNAME
Akhmad Kadyrov

BORN

5/5/1909

DIED

5/9/2004

PROFESSION

Statesman

NATIONALITY

Chechen